Vyučující

PŘEDMĚT (NOVÝ NÁZEV) PŘEDMĚT (STARÝ NÁZEV) VYUČUJÍCÍ

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

(9 HODIN TÝDNĚ)

ČESKÝ JAZYK+

ČTENÍ+PSANÍ+LITERÁRNÍ VÝCHOVA

VENDULA DOVOLE

MATEMATIKA

(4 HODINY TÝDNĚ)

MATEMATIKA VENDULA DOVOLE

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

(2 HODINY TÝDNĚ)

PRVOUKA VENDULA DOVOLE

HUDEBNÍ VÝCHOVA

(1 HODINA TÝDNĚ)

HUDEBNÍ VÝCHOVA VENDULA DOVOLE

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 (1 HODINA TÝDNĚ)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA VENDULA DOVOLE

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

(3 HODINY TÝDNĚ)

TĚLESNÁ VÝCHOVA

VENDULA DOVOLE (2 HODINY)

JAROSLAV URBAN

(1 HODINA)

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

(1 HODINA TÝDNĚ)

PRACOVNÍ ČINNOSTI VENDULA DOVOLE